การประกันคุณภาพการศึกษา
 
คู่มือการประเมินคุณภาพ
 
ผลการประเมินคุณภาพ
 
กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
รวมเว็บไซต์พยาบาล
กระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
แผนกการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
อัลบั้มกิจกรรม
 
ปีการศึกษา2554
 
ปีการศึกษา2555
 
ปีการศึกษา 2556
 
ปีการศึกษา 2557
 
ปีการศึกษา 2558
 
ปีการสึกษา 2559
ประกาศ,บทความ
สภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
นโยบายสภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ประชาสัมพันธ์
test
    Facebook

    ลิงค์ภายใน ทอ.
  e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
    กิจกรรมเด่น....ประจำ วพอ.พอ.
 
 
ขอกราบแทบฝ่าพระบาท เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยยิ่งแด่
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
...............................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง
และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
...............................................
 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ขอชื่นชม "นพอ.จิตอาสา"
ที่ร่วมแจกของและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครฯ
 
 
 
ศิษย์เก่า ร.ท.หญิง พิมพวรรณ วิเศษศรี นักวิชาการด้านการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ได้มาร่วมเสวนาเรื่อง จัดการความขัดแย้งอย่างไรให้สร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง Creative Conflict Management วันที่ 22ส.ค.59 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารเรียน วพอ.พอ.
 
 
 

โครงการแลกเปลี่ยน Korea Armed Forces Nursing
วันที่ ๑ - ๕ ส.ค. ๕๙ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมการฝึกศึกษาMilitary Nursing เน้นด้าน emergency และ disaster และcaring in the battle field.

 

โครงการอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคารสูง ประจำปี ๒๕๕๙
โดยมี นาวาอากาศเอกเกรียงไกร โสธรชัย รองเสธ พอ. เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จำนวน ๒๘๙ คน

 

 
มอบตัว นพอ.และปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๙ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศนำทีมบริหาร ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ปิดท้ายด้วยการให้ผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการเป็นครอบครัวเดียวกัน
 

 

    ประกาศAll..  
    ค่านิยมหลัก ทอ.

    ผู้บังคับบัญชา

    งาน “ทอดผ้าป่าการศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    รอง สธ.พอ. เป็นผู้แทน พอ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ พระราชวังพญาไท วันอังคาร ที่ 25 พ.ย.57
    ลิงค์ภายนอก
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail