วาดอนาคตสู่พยาบาลทหารอากาศ วันที่ 13 พ.ย.55
เมื่อ วันที่ 13 พ.ย.55 จก.พอ. พล.อ.ท.วราวุธ คันธา เป็นประธานเปิดงานการจัดเยี่ยมชม : วาดอนาคตสู่พยาบาลทหารอากาศ ที่ วพอ.พอ. จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ครูแนะแนวและผู้ปกครอง เข้ามารับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศมากขึ้น ทั้งในด้านหลักสูตรรูปแบบการเรียนการสอน ชีวิตความเป็นอยู่ โอกาสของความก้าวหน้าและการประสบความสำเร็จในชีวิต ตลอดจนทำความเข้าใจกับวิชาชีพการพยาบาลและการเป็นพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก่นักเรียน ผู้ปกครองที่จะเลือกเส้นทางชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรก และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียน
 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ บันทึกเทปงานอาเศียรวาทวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 7 พ.ย.55
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ บันทึกเทปงานอาเศียรวาทวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 7 พ.ย.55 ทาง ททบ5 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช โดย มี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ น.อ.หญิง วีนิช ผลเกิดเป็นผู้เปิดกรวย อ่านคำอาเศียรวาท พร้อมด้วยอาจารย์และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
 
 
 
   Page 1/1 |«  «     »  »|